Organigrama

Delegació a regidors

Festes, Fires i mercats, Personal i Promoció Econòmica: Margarita Llabrés Deyà.

Educació i Cultura: Rafel Llobet Capellà

Participació ciutadana, Serveis Socials i Sanitat: Sonia Daudén Carretero

Esports i Joventut: Miquel Pizà González

Medi Ambient, Turisme i Agricultura: Rafel Gomila Bover

Pel que fa a les matèries referents a Hisenda i Pressuposts, Policia i Seguretat, Urbanisme seran competència del Batle-President.

Tinents de Batle

Primer: Miquel Pizà González

Segon: Margarita Llabrés Deyà

Tercer: Rafel Llobet Capellà

Membres JGL

Miquel Pizà González

Margarita Llabrés Deyà

Rafel Llobet Capellà

Reprensentants a entitats en les que l'Ajuntament forma part

Federació d’Entitats locals de les Illes Balears (FELIB): Andreu Isern Pol

Mancomunitat des Raiguer: Andreu Isern Pol

Consorci de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions de Mallorca: Andreu Isern Pol

Grup d’Acció Local “Mallorca Rural” Leader +: Margalida Llabrés Deyà

Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació Internacional: Sonia Daudén Carretero

Consell Escolar del municipi de Consell: Rafel Llobet Capellà

Consell d’Escoleta de l’Escola Infantil Municipal: Rafel Llobet Capellà

Consell de Centre del Centre d’Estades Diürnes Francesca Homar Pascual: Sonia Daudén Carretero

Partits polítics

PSOE

Sr. Andreu Isern Pol, batle

Sr. Rafel Llobet Capellà, regidor

Sra. Margalida Llabrés Deyá, 2er tinent de batle

Sr. Rabel Gomila Bover

SOM CONSELL

Sr. Miquel Pizà González, 1ª. tinent de batle

Sra. Sonia Daudén Carretero, regidora

MÉS

Sr. Joan Antoni Coll Pol, regidor

Sra. Miquel Oliver Company, regidor

ES PI

Sra. Francisca Campins Bibiloni, regidora

Sr. Pau Segui Serra, regidor

PP

Sr. Juan Campins Campins, regidor