Organigrama

PSOE

- Sr. Andreu Isern Pol. Batle

- Margalida Llabrés Deyá, 2ª. tinent de batle

- Sr. Sebastian Company Julià, 3er tinent de batle

- Sr. Manuel Arrom Torres

- Sra. Bàrbara Vachiano Arrom

SOM CONSELL

- Sra. Sonia Daudén Carretero, 1ª tinent de batle

- Catalina Olmo Garcias

PP

- Jorge Juan Homar Ferrando

- Catalina Ferrer Vaquer

- José Maria Amengual Muñoz

- Antònia Guasp Villalonga