Organigrama

AJUNTAMENT DE CONSELL - LEGISLATURA 2019/2023

PSOE

 • Sr. Andreu Isern Pol, batle
 • Sr. Rafel Llobet Capellà, 1er tinent de batle
 • Sra. Margalida Llabrés Deyá, 3er tinent de batle
 • Sr. Manuel Arrom Torres
 • Sra. Bàrbara Vachiano Arrom

SOM CONSELL

 • Sra. Sonia Daudén Carretero, 2ª. tinent de batle

MÉS

 • Sr. Joan Antoni Coll Pol, regidor

ES PI

 • Sra. Francisca Campins Bibiloni, regidora
 • Sr. Pau Segui Serra, regidor

PP

 • Sr. Grabiel Crespi Bennasar, regidor
 • Sra. Margarita Rosselló Cañellas, regidora

Delegació a regidors:

 • Educació i Cultura: Rafel Llobet Capellà
 • Serveis Socials, Participació ciutadana i Igualtat: Sonia Daudén Carretero
 • Promoció Econòmica, Fires i mercats, Festes, Personal i Manteniments dels serveis generals: Margarita Llabrés Deyà.
 • Esports i Joventut: Manuel Arrom Torres
 • Medi Ambient i Sanitat: Bàrbara Vachiano Arrom

Pel que fa a les matèries referents a Hisenda i Pressuposts, Policia i Seguretat i Urbanisme seran competència del Batle-President.

Tinents de Batle:

 • Primer Tinent de Batle: Rafel Llobet Capellà
 • Segona Tinent de Batle: Sonia Daudén Carretero
 • Tercera Tinent de Batle: Margarita Llabrés Deyà

Membres de la Junta de Govern Local:

 • Rafel Llobet Capellà
 • Sonia Daudén Carretero
 • Margarita Llabrés Deyà

Representants a entitats en les que l’Ajuntament forma part:

 • Federació d’Entitats locals de les Illes Balears (FELIB) - Andreu Isern Pol
 • Mancomunitat des Raiguer - Andreu Isern Pol
 • TIC Mallorca - Margalida Llabrés Deyà
 • Grup d’Acció Local “Mallorca Rural” Leader + - Margalida Llabrés Deyà
 • Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació Internacional - Sonia Daudén Carretero
 • Consell Escolar del municipi de Consell - Rafel Llobet Capellà
 • Consell d’Escoleta de l’Escola Infantil Municipal - Rafel Llobet Capellà
 • Consell de Centre del Centre d’Estades Diürnes Francesca Homar Pascual - Sonia Daudén Carretero