Notícies

21-Març-2022
Engegam noves formacions a Mallorca Activa
Matricula't ja als nous cursos gratuïts.
18-Març-2022
Obres i serveis
Canviam fanals, nous arbres, accessibilitat, nou passeig...
02-Febrer-2022
Nova zona recreativa
Cream una zona recreativa amb torradores, banc i taules adaptades.
31-Gener-2022
Renovació aparcament del cemetiri i punt verd
Milloram l'aparcament del cementiri amb nova il·luminació eliminació barreres arquitectòniques, nou paviment asfàltic.
31-Gener-2022
Ets monitor/a de temps lliure?
L’Ajuntament vol crear un banc de dades per saber quants professionals hi ha al municipi en disposició d’aquest curs.
27-Gener-2022
Comença la consturcció d'un nou aparcament públic generador d'energia solar
61 nous aparcaments públics amb 10 punts de cárrega de vehicles.