Programa SOIB REACTIVA 2023

24-Novembre-2023

Gràcies a la participació de l’Ajuntament de Consell en el Programa SOIB REACTIVA 2023, s’ha obtingut la concessió d'una subvenció de 66.059,57 € per a la contractació de 6 persones. Tres treballadors de la línia 1, orientada a persones d’entre setze i trenta anys, els quals dos d’ells ocupen els llocs de  peons/es de brigada i, el tercer, de personal de neteja. I, referent a la línia 2, enfocada en persones majors de trenta anys, en situació d’atur de llarga durada, hem pogut contractar a un peó de manteniment, una persona de neteja i, finalment, una Auxiliar Administrativa. 

Aquesta és la quarta vegada que l'Ajuntament de Consell participa en els Programes SOIB REACTIVA, els quals començaren l'any 2020. Aquest Programa està promogut pel SOIB i cofinançat per la Unió Europea. 

Es preveu que, abans de concloure l’any 2023, tots els treballadors seleccionats per participar en el programa SOIB REACTIVA 2023, formalitzin la seva relació laboral i formin part, durant sis mesos, de la plantilla de l’Ajuntament de Consell. Indicar també que tres de les persones seleccionades són veïnats del municipi.