Procés selectiu per cobrir dos llocs d’educador/a infantil (temporal, per cobrir dues baixes)

25-Juny-2024

L’objecte de la present convocatòria és la selecció, pel procediment de concurs (valoració de mèrits) i amb la col·laboració del Servei d’Ocupació de les Illes Balears (SOIB), de dos/dues Educadors/es Infantils de l’Ajuntament de Consell, per cobrir temporalment les baixes de llarga durada de dues de les educadores infantils de l’escoleta municipal «Els Llapis» i, en tot cas, fins a la reincorporació d’aquestes dues persones.

Per ésser inicialment admeses en el procés de selecció, les persones interessades s’han d’inscriure omplint el formulari que es troba dins l’oferta publicada al portal del SOIB (número d’oferta: 04 2024 003508). Termini d’inscripció: 23 de juny de 2024.

Finalitzat el termini d’inscripció, el SOIB remetrà a l’Ajuntament de Consell el llistat de persones interessades a participar en el procés de selecció i, consegüentment, l’Ajuntament es posarà en contacte amb elles mitjançant correu electrònic, sempre i quan l’aspirant no hagi manifestat el contrari, perquè realitzin les instàncies per participar del procés de selecció.