L'Ajuntament de Consell ha rebut una subvenció del Consell de Mallorca, Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística sobre la base de la convocatòria per a retolació municipal català de 2023

03-Agost-2023

L'Ajuntament de Consell ha rebut una subvenció del Consell de Mallorca, Departament de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística sobre la base de la convocatòria per a retolació municipal català de 2023 (BOIB núm. 16 de 4 de febrer de 2023) La quantitat concedida ha estat en total de 7.768,20 € per a la senyalització d'edificis, instal·lacions, serveis i elements patrimonials (concessió publicada en el BOIB núm. 55 de 29 d'abril de 2023). Amb aquest projecte s'estan col·locant 9 pals amb un total de 40 senyals indicadors en nou punts estratègics del poble. A continuació publiquem algunes fotos dels indicadors: