8M Dia Internacional de les Dones

08-Març-2021
Som poble! Som feministes!

És evident que ens trobam davant un 8 de març diferent, marcat per la pandèmia de la Covid-19, però des del nostre poble seguim fent-nos nostres les reivindicacions d’aquest dia.

Aquesta crisi sanitària, acompanyada d’una crisi social i econòmica sense precedents, ens ha mostrat la càrrega de treball essencial de les dones, ha evidenciat, una vegada més, que les demandes d’aquests anys segueixen essent necessàries i que ara ja no es pot mirar cap a una altra banda. Les dones són essencials sempre, però enguany, encara molt més, són

imprescindibles per a la recuperació i reestructuració social i econòmica de la nostra illa i de cada un dels nostres pobles.

Per això, aquest 8 de març de 2021, com a ajuntament, refermam el nostre compromís en avançar en polítiques feministes i ens comprometem a:

● Impulsar plans i estratègies d’igualtat compromesos en la conciliació.

● Incentivar la corresponsabilitat de totes les persones, indistintament del gènere, en les tasques de cura.

● Potenciar la participació de les dones en els àmbits de presa de decisions.

● Potenciar el lideratge econòmic, social i polític de les dones del nostre poble.

● Posar en el centre de les polítiques municipals la vida de les persones i la cura d’aquestes.

● Potenciar polítiques de sostenibilitat mediambiental.

● Formar-nos per millorar la nostra resposta davant la realitat de les dones i nines del nostre poble.

● Fer xarxa amb els altres ajuntaments i amb altres administracions per construir una Mallorca lliure de violències masclistes.

● Promoure els mitjans necessaris per fer efectiva la inclusió en el nostre municipi de totes les persones, respectant la diversitat i la pluralitat.

● Promoure el benestar de les dones més grans del nostre municipi.

● No fer passes enrere en les polítiques d’igualtat de dones i homes en el nostre poble.

Perquè les dones són/som essencials i imprescindibles!