Campanya de control del compliment de l'ordenança reguladora de la circulació de cans a la via pública

24-Juliol-2020
La policia local informa que a partir del proper dilluns dia 27, iniciam una campanya de control del compliment de l'ordenança reguladora de la circulació de cans a la via pública.

Recordar que les infraccions més comuns com per exemple no dur l'animal lligat ò no recollir els excrements, estan tipificades com a faltes lleus i sancionades amb multa de 60 a 300 euros.