Reparació de les deficiències assenyalades amb el Consell de Mallorca


Source URL: https://ajconsell.net/arxius-i-documents/cataleg-de-proteccio-del-patrimoni-historic-del-municipi-de-consell/reparacio-de