Source URL: https://ajconsell.net/enllaços/modificacio-puntual-de-les-nnss-delimitar-un-espai-com-equipament-sanitari-i-aparcament-0