A02 Declaració Responsable d’Inici i Exercici d’una activitat permanent MAJOR o MENOR sense execució d’obres o instal·lacions


Source URL: https://ajconsell.net/arxius-i-documents/llicencies-dactivitat/a02-declaracio-responsable-dinici-i-exercici-duna