D51 Model comunicació identificativa de la documentació en poder de l’administració


Source URL: https://ajconsell.net/arxius-i-documents/llicencies-dactivitat/d51-model-comunicacio-identificativa-de-la-documentacio-en