A07 Comunicació de transmissió d'activitat (quan signen ambdós)


Source URL: https://ajconsell.net/arxius-i-documents/llicencies-dactivitat/a07-comunicacio-de-transmissio-dactivitat-quan-signen