Periodicitat de les sessions plenàries


Source URL: https://ajconsell.net/arxius-i-documents/decrets/periodicitat-de-les-sessions-plenaries