Nomenament de representats a entitats en les que l'Ajuntament forma part


Source URL: https://ajconsell.net/arxius-i-documents/decrets/nomenament-de-representats-entitats-en-les-que-lajuntament-forma-part