Creació de la Comissió Especial de Comptes


Source URL: https://ajconsell.net/arxius-i-documents/decrets/creacio-de-la-comissio-especial-de-comptes