Aprovació dedicació parcial, dotació als grups polítics i indemnitzacions i asistències regidors


Source URL: https://ajconsell.net/arxius-i-documents/decrets/aprovacio-dedicacio-parcial-dotacio-als-grups-politics-i-indemnitzacions