19.- OF reguladora de la taxa per optar a proves de selecció de personal


Source URL: https://ajconsell.net/arxius-i-documents/ordenances-fiscals/19-reguladora-de-la-taxa-optar-proves-de-seleccio-de-personal