28.- OF reguladora del preu pel lloguer d'elements de titularitat municipal


Source URL: https://ajconsell.net/arxius-i-documents/ordenances-fiscals/28-reguladora-del-preu-pel-lloguer-delements-de-titularitat