27.- OF del preu públic per la prestació del serveis especial d'activitats

de reforç escolar municipal

Source URL: https://ajconsell.net/arxius-i-documents/ordenances-fiscals/27-del-preu-public-la-prestacio-del-serveis-especial