26.- OF de la taxa per a l'ocupació subsòl, sol i vol de terrenys del domini públic local

a favor d'empreses o particulars...

Source URL: https://ajconsell.net/arxius-i-documents/ordenances-fiscals/26-de-la-taxa-locupacio-subsol-sol-i-vol-de-terrenys-del