25.- OF de la taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic

amb mercaderies, materials de construcció, enderrocs, tanques...

Source URL: https://ajconsell.net/arxius-i-documents/ordenances-fiscals/25-de-la-taxa-locupacio-de-terrenys-dus-public