24.- OF de la taxa per aprofitaments especials mitjançant

parades, trasts, casetes de venda, indústries de carrer, ambulants, espectacles, ....

Source URL: https://ajconsell.net/arxius-i-documents/ordenances-fiscals/24-de-la-taxa-aprofitaments-especials-mitjancant