12.- OF reguladora de la taxa sobre l'ús de l'escola d'estiu


Source URL: https://ajconsell.net/arxius-i-documents/ordenances-fiscals/12-reguladora-de-la-taxa-sobre-lus-de-lescola-destiu