10.- OF reguladora de la taxa de prestació del serveis assistencials


Source URL: https://ajconsell.net/arxius-i-documents/ordenances-fiscals/10-reguladora-de-la-taxa-de-prestacio-del-serveis