21.- OF taxa per les entrades de vehicles a través de les voravies i les reserves de via pública

per a aparcaments, càrrega i descàrrega

Source URL: https://ajconsell.net/arxius-i-documents/ordenances-fiscals/21-taxa-les-entrades-de-vehicles-traves-de-les-voravies-i-les