09.- OF reguladora de la taxa pel serveis de centre d'estades diurnes


Source URL: https://ajconsell.net/arxius-i-documents/ordenances-fiscals/09-reguladora-de-la-taxa-pel-serveis-de-centre-destades