08.-OF taxes sobre la prestació de servei funeraris i utilització del domini públic funerari


Source URL: https://ajconsell.net/arxius-i-documents/ordenances-fiscals/08-taxes-sobre-la-prestacio-de-servei-funeraris-i-utilitzacio