07.- OF reguladora de la taxa sobre la gestió del residus sòlids urbans


Source URL: https://ajconsell.net/arxius-i-documents/ordenances-fiscals/07-reguladora-de-la-taxa-sobre-la-gestio-del-residus-solids