06.-OF de la taxa sobre la connexió i ús de les xarxes municipals d'aigua potable i clavegueram


Source URL: https://ajconsell.net/arxius-i-documents/ordenances-fiscals/06-de-la-taxa-sobre-la-connexio-i-us-de-les-xarxes-municipals