03.- OF reguladora de l'Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana


Source URL: https://ajconsell.net/arxius-i-documents/ordenances-fiscals/03-reguladora-de-limpost-sobre-lincrement-del-valor-dels