23.- Ordenança municipal reguladora del tancament de solars


Source URL: https://ajconsell.net/arxius-i-documents/reglaments/23-ordenanca-municipal-reguladora-del-tancament-de-solars