22.- Reglament sobre l'ús de la factura electrònica de l'Ajuntament de Consell


Source URL: https://ajconsell.net/arxius-i-documents/reglaments/22-reglament-sobre-lus-de-la-factura-electronica-de-lajuntament-de