20.- Ordenança reguladora del sistema especial de pagament fraccionat de tributs


Source URL: https://ajconsell.net/arxius-i-documents/reglaments/20-ordenanca-reguladora-del-sistema-especial-de-pagament-fraccionat