18.- Ordenança municipal reguladora de la neteja de les vies públiques, instal·lacions públiques...


Source URL: https://ajconsell.net/arxius-i-documents/reglaments/18-ordenanca-municipal-reguladora-de-la-neteja-de-les-vies-publiques