14.- Ordenança reguladora del consum de begudes alcohòliques a la via pública


Source URL: https://ajconsell.net/arxius-i-documents/reglaments/14-ordenanca-reguladora-del-consum-de-begudes-alcoholiques-la-publica